kostel sv. Martina

Jedná se o jednolodní kostel s lodí na obdélném půdoryse s pravoúhlým presbytářem na severu. Po bocích presbytáře se nacházejí obdélné přístavky sakristie a zimní kaple. Po jižní straně je k lodi přistavěna hranolová věž s postranními obdélnými přístavky. Střechy jsou sedlové s valbami a pultové, krytinu tvoří pálená taška bobrovka. Jižní průčelí směřuje ke komunikaci a je členěno lizénovými rámy na tři osy. Ve střední ose se nachází mělkým rizalit, v něm se v ose nachází portál ohraničený kamenným ostěním a nad ním je oblouková nadpražní římsa. V ose nad portálem je slepé okno. V polích vedle rizalitu jsou vloženy prázdné protáhlé niky. Nad průčelím z rozeklaného trojúhelníkového štítu vystupuje hranolová věž s nárožními lizénami. V ose se na věži nachází půlkruhem zaklenuté obdélné okno. Věž je zakončena hlavní římsou, která je segmentově vyhnutá nad ciferníkem hodin. Věž má cibulové zastřešení. Boční průčelí jsou členěny lizénovými rámy, ve kterých se nacházejí segmentově zaklenutá okna ohraničená ostěním. V prostředních rámech obou průčelí se nacházejí zazděné dveřní otvory ohraničené ostěním. Severní průčelí je tvořeno odsazeným presbytářem, který je členěný lizénovými rámy s jedním segmentově zaklenutým okenním otvorem, který je rámovaný ostěním.