kostel sv. Martina

Hranolová západní věž je do výše korunní římsy navazující lodi neomítaná z lomového zdiva s nárožími armovanými kamennými kvádry. Ve výši korunní římsy lodi obíhá věž obloučkový vlys, z něhož sestupují na hlavním západním průčelí dvě a na bočních stranách jedna vertikální linie z vystupujících kvádříků. Rovněž západní průčelí lodi a západní části bočních průčelí lodi jsou neomítané s armovanými nárožími. Polygonální závěr presbytáře je zpevněn opěráky. Lomeně zaklenuté okenní otvory presbytáře mají šikmé špalety z kamenných kvádrů. Loď je zaklenuta valeně s výsečemi s vytaženými hřebínky, do lodi výrazně vysunutá hudební kruchta má v přední části rovný podhled a v zadní je podklenuta valeně, presbytář je zaklenut jedním polem křížové žebrové klenby a polygonání závěr hvězdicovou žebrovou klenbou, výžlabkem profilovaná hranatá žebra se sbíhají v kruhových svornících. Lomený vítězný oblouk z kamenných kvádrů je profilován výžlabkem a oblounem. Pozemek kolem kostela je na západní a jižní straně ohrazen robustní zdí ze smíšeného zdiva (s převahou lomového kamene) s cihlovou korunou, která vzhledem ke klesajícímu terénu směrem k jihu nabývá charakteru mohutné tarasní zdi s nízkou parapetní zdídkou nahoře. Zeď je na jižní straně prolomena brankou umožňující vstup na pozemek kostela z dlouhého schodiště stoupajícího od výrazně níže situované farní budovy.