kostel sv. Martina

Zděný, omítnutý, orientovaný, jednolodní kostel, skládající se z obdélné lodi a ze stejně širokého kněžiště s oblým závěrem. K jižnímu boku kněžiště je přistavěna obdélná sakristie s oratoří v patře. Boční průčelí kostela nejsou členěna. Loď je osvětlena 5 páry obdélníkových oken s ustupujícím půlkruhovým záklenkem. Dvě stejná okna se nacházejí v závěru kněžiště. Okna mají zešikmenou špaletu, bez šambrán. Průčelí sakristie členěno lisenovými rámy, nároží jsou zaoblená. Okna v sakristii jsou obdélníková se šambránou, v oratoři obdélná s půlkruhovým ustupujícím záklenkem, se šambránou. Střecha sedlová, v závěru valbová, původní břidlicová krytina odstraněna neznámo kdy a za jakých okolností. Současná střešní krytina je z plechových šablon (patrně hliník). Nad kněžištěm vyrůstá z hřebenu střechy polygonální oplechovaný sanktusník, zakončený plechem krytou bání. Západní průčelí uzavřeno štítem se segmentově zvednutou římsou. Stěny lodi člení pilastry s kompozitní hlavicí, nesoucí průběžnou zalamovanou římsu. V lodi se nachází klášterní klenba se štukovým zrcadlem. Triumfální oblouk stlačený. V kněžišti placková klenba. Sakristie zaklenuta valenou klenbou s lunetami.