kostel sv. Martina

Areál kostela sv. Martina se nachází na návrší na severním okraji obce. Areál tvoří kostel se hřbitovem a márnicí umístěnou JV od presbytáře kostela. Vše je obehnáno zdí, kterou před západním průčelím kostela prolamuje pilířová brána. Kostel je orientovaná jednolodní stavba s hranolovou věží umístěnou v západním průčelí. Předmětem ochrany je kostel, márnice, pozemek hřbitova, ohradní zeď s bránou a pozemky vymezeného areálu.