kostel sv. Martina

Kostel sv. Martina je situovaný na kopci v jižní části obce. Kostel je komunikačně propojený s přilehlým zámkem, a rovněž s bývalým hospodářským dvorem. Jednolodní orientovaná podélná stavba kostela s věží nad západním průčelím stojí uprostřed bývalého hřbitova, který je vymezen tarasovou, respektive ohradní zdí. Zeď je otevřena bránou situovanou na osu západního průčelí a boční brankou v JV rohu ohradní zdi, při budově stájí hospodářského dvora. K západní hlavní bráně vede trojdílné schodiště. Na severní straně kostela je na sakristii napojená krytá chodba spojující kostel se zámkem. Plocha při patě schodiště je parkově upravena a nachází se na ní pomník 2. světové války. Předmětem ochrany je kostel a k němu náležející pozemek s ohradní zdí a schodištěm.