kostel sv. Martina

Areál se nachází ve vyvýšené poloze na JV okraji města. Kolem kostela se rozkládá hřbitov, částečně vymezený kamennou ohradní zdí s třemi branami. K SZ bráně přiléhá přístupové schodiště. V JZ nároží hřbitova stojí márnice, SV od kostela hrobka rodiny Šlajsovy. Starší náhrobky nalezneme převážně v blízkosti kostela, východní část areálu tvoří novější náhrobky. Předmětem ochrany je kostel, márnice, ohradní zeď, starší část hřbitova a pozemky vymezeného areálu. V prostředí památky se nachází SZ přístupové schodiště.