kostel sv. Martina

Areál kostela leží na mírném návrší na východním okraji obce, v těsném sousedství zámeckého parku. Jádrem celku je volně stojící kostel, obklopený využívaným hřbitovem. Hřbitovní zeď je na severovýchodě prolomena v souvislosti se zřízením urnového háje. V jihovýchodním nároží zdi je vložena márnice. Při závěru kostela jsou volně rozmístěny drobné kamenné kříže, a to mezi jeho opěráky. Při západním boku předsíně stojí dva hodnotné náhrobníky./ Kostel je poměrně rozlehlá orientovaná stavba, s obdélnou lodí a výrazně užším kněžištěm s pětibokým závěrem. Před západním průčelím lodě stojí hranolová věž. K celému severnímu boku kněžiště s přesahem na loď se pojí přístavek, obsahující v přízemí sakristii a v patře oratoř. K severní stěně lodě přiléhá takřka čtvercová předsíň. Prostor lodě je uzavřen rovným omítnutým stropem, pokrytým malbou z doby kolem roku 1900 s postavou světce. V předsíni se nachází masivní, bohatě profilovaný gotický portál. Presbytář počíná lomeným triumfálním obloukem s profilovanými stojkami. Kněžiště je zaklenuto polem křížové žebrové klenby a stejnou klenbou o šesti paprscích v závěru. Osvětlení prostoru je vedeno okny shodnými s lodí, které jsou opatřeny vitrajemi. V severní šikmé stěně závěru je osazena původní kamenná sanktuářová skříňka s bohatěji tvarovaným ostěním./ Předmětem ochrany je kostel, hřbitovní zeď, márnice, 4 kamenné kříže vně presbytáře, soubor náhrobníků a pozemek areálu.