kostel sv. Martina ve zdi

Trojlodní kostel se čtvercovým kněžištem s věží nad průčelní částí jižní boční lodi. Vnějšek má gotický charakter s opěráky a lomenými okny s gotickými kružbami. Na věži novorenesanční štíty. Zdivo ponecháno z větší části režné. V interiéru odhaleny části románské stavby. Trojlodí klenuto křížovými žebrovými klenbami, v kněžišti žebrová síťová klenba. Románský jednolodní kostel s věží nad západní tribunou postaven v 1. pol. 12 století. Ve 30. letech 13.stol. při stavbě staroměstských hradeb pojata jeho jižní zed do hlavní hradební zdi. Ve 2.pol. 14.stol. románské kněžište nahradil gotický presbytář a připojena dnešní vež. Ve 2. pol. 15. stol. přistavěny boční lodi. Na východní straně severní boční lodi přistavěna kaple sv. Egilia s oratoří v patre. Další úpravy v průběhu 16. a 17. století. Jižní portál datován r. 1779. Po r. 1784 byl kostel sekularizován a částečně přestavěn na obytný dům. V l. 1905-6 rekonstruoval stavbu Kamil Hilbert. Pamětní deska rodiny Brokoffů na vnější severní stěne kněžište s reliéfem od J. Mařatky.