kostel sv. Matěje

Jedná se o orientovaný kostel s gotickým síňovým dvoulodím, které je zaklenuto na tři střední sloupy, spočívající na hranolových patkách a klenba lodi je křížová hřebínková bez žeber. Na východě na loď navazuje pětiboce zakončený presbytář sklenutý síťovou klenbou s profilovanými žebry bez konzol, který je od lodi oddělen polokruhovým vítězným obloukem.