kostel sv. Maxmiliána

Kostel sv. Maxmiliána stojí v jihozápadní části obce Křižany, východně od areálu fary. Jednolodní kostel na obdélném půdorysu, s hranolovou věží v západním průčelí kostela (byla přistavěna roku 1684), pětiboce uzavřeným presbytářem (sklenut v interiéru žebrovou klenbou), loď kostela s dřevěnou trojramennou kruchtou) se sedlovou střechou. Fasáda kostela původně hladce omítnutá, dnes z části opadaná, okna osazena do kamenného ostění (okna obdélná, půlkulatě zakončena, členěna do T, následně obdélná křídla do osmi, půlkruhová část do čtyř trojúhelníkových tabulek, osazena za líc). Hlavní podélné fasády s trojicí okenních os. Na jihozápadní straně kostela přistavěna mezi věž kostela a loď čtvercová sakristie s valbovou střechou a trojúhelníkovým tympanonem nad vstupem do sakristie. Věž dvoupatrová, na každé straně členěna jednou osou, opticky rozdělena do tří částí, mezi přízemím a prvním patrem jednoduchá horizontální lizéna, mezi prvním a druhým patrem profilovaná římsa. Horní část věže oktogonální, věž zakončena helmicí a lucernou. Vstupní západní průčelí se vstupem do věže i celého kostela, nad vstupem je okno věže, v téže výšce jsou umístěna i další okna věže. Vstupní dveře kostela jsou obdélné zakončené půlkruhem, dvoukřídlé, rámové s dřevěnými kazetovými výplněmi; portál pravoúhlý, půlkulatě zakončený, hladký, s trojicí jednoduchých klenáků. V prvním patře věže jednoduchá nika (bez sochy světce), nad ní menší okénko, v bočních částech věže pak malá elipsovitá okénka. V horní - zúžené oktogonální části věže, v každém průčelí, v ose - osazena dvojice románských okének. V hlavním průčelí věže osazen kulatý ciferník hodin. Helmice věže s nástavcem, stejně jako věžička nad závěrem kostela - oplechovaná, sedlová střecha kostela pokryta plechovými šablonami, tzv. frankfurtskými taškami, natřenými zelenou barvou.