kostel sv. Mikuláše

Orientovaná zděná stavba kostela je vystavěna nad obdélným půdoorysem s plynule navazujícím presbytářem, trojboce uzavřeným. Na něj, na východní straně, v ose stavby, navazuje oproti kostelu mladší přístavba sakristie. Na jižní straně je pod druhým oknem veden boční vchod, kterému je předsazen mladší zděný přístavek předsíně. Severní i jižní boční stěna lodi jsou prolomeny vždy dvěma obdélnými, půlkruhově zaklenutými okenními otvory. Do presbytáře je vedeno typově stejné okno pouze z jižní strany, další dvě okna jsou pak prolomena ve stěnách vlastního závěru presbytáře. Na ose hlavního průčelí je hlavní vchod, vymezený kamenným portálem. Dveře jsou dřevěná dvoukřídlá. Na téže ose je pak prolomeno obdélné, půlkruhově zaklenuté okno, prosvětlující prostor hudebního kůru, který je v interiéru vynesen podél západní stěny a je přístupný po schodišti, vloženém do jihozápadního kouta v lodi kostela. V interiéru vůči lodi ustoupený presbytář je oddělen vítězným obloukem. Zaklenut je valeně s lunetovými výsečemi. Za hlavním oltářem je ve stěně závěru proražen vstup do sakristie. Kostel má sedlovou, nad závěrem zvalbenou střechu, krytou břidlicí. Na hřebeni střechy, zhruba v místech vítězného oblouku, je vynesena osmiboká oplechovaná věžička, zakončená cibulí s hrotem a vrcholovým křížem.