kostel sv. Mikuláše

První stavbu kostela tvořila trojlodní románská bazilika stavěná v letech 1220–1230. Z ní se zachovala čtyři podlaží věží, oddělená obloučkovým vlysem a sdruženými románskými okny, západní portál a části severního portálu. K přestavbě došlo po velkém požáru v roce 1270. Poškozená románská část byla nahrazena novým gotickým chórem s vnějšími opěrnými pilíři, k jehož severní straně byla později přistavěna sakristie. Ve 2. polovině 15. století došlo k velkorysé přestavbě chrámové lodi. Do nové 50 m dlouhé a 30 m široké, trojlodní haly je převzata původní střední loď mezi západním románským portálem a východním raně gotickým chórem. Obě nižší boční lodě , původně o polovinu užší, byly dvojnásobně rozšířeny a zvýšeny na úroveň klenby střední lodě. Opěrné pilíře byly vestavěny uvnitř obvodových zdí. V roce 1470 byla pod vedením mistra Jörgena z Chebu dokončena klenba a v letech 1472–1476 kameník Erhard Pauer dokončuje stavbu lodi. V návaznosti byly prováděny malby na zdech a sloupech. Tyto malby byly v době baroka zabíleny a po restaurování částečně jejich fragmenty obnoveny. Z vnější malířské výzdoby víme o dvou freskových výjevech na fasádě, které se ale nezachovaly. Z původního románského, gotického, a později barokního vybavení kostela se nedochovalo téměř nic. V průběhu let došlo i k proměnám věží. První gotické helmice osazeny po roce 1470. Po požáru v roce 1742 navrhl chebský rodák J. Balthasar Neumann, osmiboké zvonice věží s elegantními cibulovými helmicemi. Cibulová helmice byla provedena jen jedna a po požáru v roce 1809, byla pouze jižní opatřena neogotickou helmicí se čtyřmi nárožními věžičkami a oprava byla dokončena až po padesáti letech. Na konci 2. světové války byly věže po odstřelování města poškozené a společně se střechou shořely. V době asanace v šedesátých letech nahrazeny provizorii, dnes jsou osazeny kopie novogotických helmic z roku 1869. Areál kostela dotváří ohradní zeď a barokní dvouramenné kruhové schodiště se sochami Panny Marie Immaculaty, Archanděla Michaela, sv. Jiří, sv. Konstantina Velikého a sv. Inocence.