kostel sv. Mikuláše

Areál je tvořen kostelem s náhrobníky, ohradní zdí, barokní branou a márnicí. Kostel je dvoulodní, s odsazeným, přímo uzavřeným kněžištěm se západní hranolovou věží, krytou čtyřbokým jehlanem, završeným polygonálním jehlancem. Loď i kněžiště jsou kryté sedlovou střechou. U vnější zdi kostela u J zdi předsíně jsou dva barokní náhrobníky. Kostel je obehnán kamennou zdí, ze S strany je na vyvýšené podezdívce, ve v straně zdi je vsazena barokní brána se sochou sv. Mikuláše. Do J části ohradní zdi původního hřbitova je vsazena drobná stavba márnice. 1. kostel 2. ohradní zeď 3. brána 4. márnice