kostel sv. Mikuláše

Kostel stojí při SZ okraji obce skoro v jejím nejvýše položeném místě, založený do nevýrazného svahu klesajícího od západu k východu. Kolem kostela obdélná zatravněná plocha bývalého hřbitova. Orientovaná zděná stavba na půdorysu obdélníka se zaoblenými nárožími, krytá nízkou valbovou střechou s eternitovými šablonami, kterou na východně prorůstá věž s cibulovou bání se sanktusníkem, pobitá plechem. Průčelí člení profilovaná korunní římsa s předsazeným soklem. S a J průčelí se čtyřmi okenními osami, které jsou vedeny ve dvou řadách. Horní okna jsou převýšená s půlkruhovými záklenky a profilovanými šambránami s ušima, dolní okna jsou termální s profilovanými šambránami s ušima na předsazených podokenních římsách. Severní průčelí má místo dvou okenních os v přízemích niky se segmentovým záklenkem, v jedné vstup. V zaoblených nárožích v přízemí jsou osazena pravoúhlá žulová ostění s ušima a lištou po obvodu, dveře dřevěné, jednokřídlé diagonálně skládané. Nad nimi oválné okénko. Západní portál je pravoúhlý, jižní s kamenným ostěním s ušima doplňuje hladký vlys a rozlomený půlkruhový štít. Ve štítě kamenné znakové kartuše pod korunou. Hranolovou věž člení nárožní lisény, hlavní římsa v ose trojúhelně zvednutá, na východní stěně vloženy hodiny. Okna ve štukových rámech mají půlkruhové záklenky