kostel sv. Mikuláše

Vrcholně gotická stavba na východním konci města v nejužším místě ostrožny, jižně od ulice, původně polské cesty. Význačné památky v kostele: 21 m vysoký hl oltář vyplňující celé presbyterium, dílo jaroměřského souseda řezbáře Martina Krupky, rokoková kazatelna - řezal Martin Krupka. Na hlavním oltáři obraz sv. Mikuláše - připisován Brandlovi. Postranní oltář: obraz sv. Jana Nepomuckého - Brandlova škola. Postranní oltář: obraz sv. Máří Magdalény - připisován Škrétovi. Pod východní části jižní lodi kostela krypta, v ní vzduchem mumifikovaná těla pohřbených. Náhrobní kámen zavražděného polsko-litevského šlechtice Dmitrije Sanguška z roku 1554.