kostel sv. Oldřicha

Kostel se nalézá na břehu Vltavy, proti menšímu kostelu sv. Prokopa. Na jižní straně navazuje na kostel objekt patrové fary. Kostel je jednolodní s trojboce zakončeným presbytářem. Založen Oldřichem z Rožmberka jako pozdně gotická kaple, nově vyst. v 16. století, přest. v 17. století.