kostel sv. Ondřeje

Na kraji vsi se nachází na vyvýšeném terénu jednolodní kostel sv. Ondřeje, který je obklopen nepoužívaným hřbitovem. Hřbitov vymezuje ohradní zeď, prolomená na východní a severozápadní straně dvěma brankami se schodišti. Zhruba uprostřed jižní strany zdi jsou vsazena novodobá vrata. V jejich těsném sousedství stojí novodobá budova fary (stavba vykazuje snahu přiblížit se navenek stylu barokní architektury), která není památkově chráněná. Na jihozápadním rohu areálu je do ohradní zdi navázáno průčelí hřbitovní kaple.