kostel sv. Petra

Předmětem ochrany jsou: kostel, hřbitovní zeď s branou a příslušné pozemky. Kostel je jednolodní, obdélný, s apsidou a se západní hranolovou věží se dvěma řadami sdružených oken. Západní portál věže barokní, v patře dnes zazděný původní severní portál. V lodi zachovány stopy dvou původních románských portálů. Loď plochostropá, se štukovým rámem. Západní tribuna v šíři lodi podklenuta valeným obloukem, přístupná z věže. V apsidě nástěnné malby. Hřbitovní zeď - kamenná, neomítnutá, obklopuje hřbitov v nepravidelném oválu. Na J segmentově sklenutá brána s novodobými dvoukřídlými dřevěnými vraty.