kostel sv. Petra a Pavla

Areál kostela sv. Petra a Pavla se nachází na mírném návrší ve středu obce. Pozemek kolem kostela sv. Petra a Pavla ohraničuje ohradní zeď, přerušená třemi bránami. Na pilířích hlavní - severozápadní - brány (brány I.) jsou umístěné sochy sv. Petra a sv. Pavla. Jihozápadní brána (brána II.) a jihovýchodní (brána III.) jsou jednodušší. Celek doplňuje schodiště, vyrovnávající terénní rozdíl mezi severozápadní bránou a kostelem. Jihozápadně od presbytáře kostela - za průjezdní komunikací - stojí fara čp. 61. 5-2048/1 kostel sv. Petra a Pavla (st. p. 48) 5-2048/2 ohradní zeď (p. p. 153) 5-2048/3 brána I. (p. p. 153) 5-2048/4 socha sv. Petra (p. p. 153) 5-2048/5 socha sv. Pavla (p. p. 153) 5-2048/6 brána II. (p. p. 153) 5-2048/7 brána III. (p. p. 153) 5-2048/8 schodiště (p. p. 153) 5-2048/9 fara čp. 61 (st. p. 47)