kostel sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla je situován v těsné blízkosti zámku, na vrcholu ostrožny nad soutokem Labe a Vltavy. Kostel tvoří trojlodí s polygonálním presbytářem nad kryptou, obdélná sakristie na S straně, obdélná předsíň po S straně boční lodi, 60 m vysoká hranolová věž v Z průčelí S lodi a menší hranolová věž v JZ nároží, situovaná mezi hlavní a J boční lodí. Vnější plášť kostela lemují opěráky. Loď i presbytář prosvětlují vysoká široká hrotitá okna s plaménkovými kružbami, portály zdobí protínané pruty s tordovanými sokly. Třípatrovou hranolovou věž ukončuje ochoz s polygonálními nárožními věžičkami, který kryje cibulová báň s lucernou. Presbytář je klenutý síťovou žebrovou klenbou a v závěru hvězdicovou žebrovou klenbou. Hlavní loď, otevřená do bočních lodí hrotitými oblouky na hranolových pilířích, je klenutá hvězdová žebrová klenba, boční lodi křížovou žebrovou klenbou. Pod presbytářem se nachází krypta s kostnicí. Předmětem ochrany je kostel a pozemky vymezeného areálu.