kostel sv. Petra a Pavla

Orientovaná trojlodní basilika s věží a předsíní při západním průčelí a polygonálním chórem, k němuž na severu přiléhá věž se sakristií v přízemí. Střechy jsou valbové (tašky), na věžích helmice tvaru stanu (tašky), ukončené lucernami (plech). Průčelí lodi jsou hladce omítaná, členěná odstupňovanými opěrnými pilíři, lomená okna mají hluboké hladké špalety. Západní průčelí s nevysokým šnekem doplňuje předsíň s pravoúhlým portálem a půlkruhovým nadsvětlíkem. Na nároží ji člení dvojice pilastrů, které nesou římsu a štít s volutovými křídly, ukončený tympanonem, vloženými geometrickými výplněmi. Západní průčelí jižní boční lodi je hladké. Dvoupatrová věž při jihozápadním nároží je členěna nárožími, přes dvě patra sahajícími opěráky, doplněnými čabrakami, nesou zvlněnou kordonovou římsu , oddělující druhé patro a dvě kamenné plastiky. Stěny člení ploché lizény a bohaté rámy oken, na západě slepých. Druhé patro člení nárožní lizény, nesoucí do segmentu vypnutou hlavní římsu. Sdružená okna mají ploché rámování. Hladce omítaný chór s třikrát odstupňovanými opěrnými pilíři a původním soklem s profilovanou římsou má lomená okna s částečně zazděnými kružbami. V jeho ose ve střeše je zděný hladký štít. Severní věž je hladce omítaná, členěná horizontálními římsami, okna jejich tří pater mají záklenky a ploché rámy. Interiér hlavní lodi o čtyřech křížových žebrových klenbách na polygonálních konsolách osvětlují čtyři páry oken. V západním poli je nepodklenutá kruchta se zvlněnou, do prostoru vypnutou dřevěnou kuželkovou balustrádou. Půlkruhové profilované arkády se otvírají do bočních lodí, opatřených rovněž čtyřmi křížovými klenbami, na jihu mezi třetím a čtvrtým polem jsou vloženy masivní pasy. Ve špaletě oken jižní lodi patrné zbytky fresek (postavy svatých). Hlavní loď odděluje od choru lomený vítězný oblouk s římsou, jeho prostor je sklenut valenou klenbou se třemi páry lunet, vyrůstajícími z říms. Na jižní zdi zbytky barokních maleb. V severní zdi je portál do sakristie v podvěží, sklenuté žebrovou křížovou klenbou. Stavba zahájena po roce 1350, hlavní loď datována v záklenku západního okna „1447“, boční lodi dokončeny v poslední čtvrtině 15. století. Západní věž postavena na místě dřevěné zvonice roku 1782, upravována roku 1910. Západní předsíň ze 17. století, věž nad sakristií renovována 1661–1667, spolu s klenbou chóru.