kostel sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla stojí na návrší severozápadně od obce Sutom v litoměřickém okrese. Nachází se při hlavní komunikaci Skalka-Březno. Kostel je přístupný jednoramenným kamenným schodištěm, které je opatřeno branou. Jedná se o jednolodní omítanou zděnou stavbu se sakristií přiléhající k severozápadní stěně kostela. Presbytář kostela směřuje na severovýchod. Presbytář je doplněn o mohutné opěráky se zkosenou korunou a kamennou krycí deskou. Stavba má sokl a všechna průčelí jsou zakončena profilovanou korunní římsou. Hlavní loď a sakristie jsou zastřešeny sedlovou střechou. Nad presbytářem se nachází kuželová střecha. Střechy jsou kryté bobrovkami. Nad presbytářem se nachází oplechovaný sanktusník s jehlancovou střechou zakončenou makovicí a latinským křížem. Hlavní jihozápadní průčelí kostela se skládá ze dvou hloubkových plánů. První hloubkový plán je tvořen samotným průčelím vyrůstajícím ze soklu a je zakončené korunní římsou a je členěno předstupujícím lizénovým rámem se zdvojenými pilastry s patkami a hlavicemi přecházejícími do korunní římsy. Ve středním poli je vložena osa tvořena dveřním otvorem, okenním otvorem a nikou ve štítu. Dveřní otvor je obdélný a orámovaný profilovaným ostěním. Otvor je vyplněn dvoukřídlou dveřní výplní. Nad otvorem se nachází profilovaná supraporta a nad supraportou se nachází štukový alianční erb. V ose nad dveřním otvorem se nachází okenní otvor se segmentovým záklenkem se štukovou parapetní římsou a je ohraničen štukovou šambránou. Na korunní římsu navazuje štít s trojúhelným nástavcem, který je dělený lizénovým rámem s pilastry. Kraje nástavce mají koule. Vrchol nástavce je zakončen lotrinským křížem. Ve středu štítu se nachází půlkruhová nika s plným obloukem se sochou svatého Jana Nepomuckého. Spodní část je zdobena štukovou parapetní římsou navazující na šambránu, která přechází v trojúhelný fronton. Druhý hloubkový plán je tvořen sakristií, která vyrůstá z hladkého soklu a je ukončena profilovanou římsou. Průčelí je ohraničeno lizénovým rámcem. Nachází se zde jedna osa s dveřním otvorem a okenním otvorem. Dveřní otvor je vyplněný dřevěnou jednokřídlou výplní. Okenní otvor má šikmé špalety a dvoukřídlou výplň. Severozápadní průčelí je tvořeno dvěma hloubkovými plány. V prvním se nachází sakristie s trojúhelným štítem, který je zakončen pásovým ornamentem zubořezu. Ve střední ose se nachází dva okenní otvory. Ve druhém hloubkovém plánu je loď kostela a severozápadní průčelí sakristie. Plán je rozdělený na čtyři pole. K prvnímu poli je přiložena sakristie. Zbylá pole jsou tvořena jednou osou s okenním otvorem se segmentovým obloukem. V třetím poli se nachází zazděný dveřní otvor se segmentovým obloukem. Severovýchodní průčelí se skládá ze dvou hloubkových plánů. První hloubkový plán je tvořen presbytářem kostela, vyrůstá ze soklu a je zakončeno profilovanou korunní římsou. Po vnějších stranách opěráků se nachází okenní otvory. Druhý hloubkový plán je tvořen průčelím sakristie s jednou středovou osou, ve které se nachází obdélný okenní otvor. Jihovýchodní průčelí je členěno čtyřmi poli orámovanými lizénami. Každé pole je tvořeno středovou osou. V první ose se nachází slepý okenní otvor. Druhá osa je tvořena malým okenním otvorem. Druhá až čtvrtá osa je tvořena okenním otvorem se segmentovým obloukem.