kostel sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla stojí na návrší severozápadně od obce Sutom v litoměřickém okrese. Nachází se při hlavní komunikaci Skalka-Březno. Kostel je přístupný jednoramenným kamenným schodištěm, které je opatřeno branou. Jedná se o jednolodní omítanou zděnou stavbu se sakristií přiléhající k severozápadní stěně kostela. Presbytář kostela směřuje na severovýchod. Presbytář je doplněn o mohutné opěráky se zkosenou korunou a kamennou krycí deskou. Stavba má sokl a všechna průčelí jsou zakončena profilovanou korunní římsou. Hlavní loď a sakristie jsou zastřešeny sedlovou střechou. Nad presbytářem se nachází kuželová střecha. Střechy jsou kryté bobrovkami. Nad presbytářem se nachází oplechovaný sanktusník s jehlancovou střechou zakončenou makovicí a latinským křížem.