kostel sv. Petra a Pavla

Areál kostela sv. Petra a Pavla je hlavním orientačním bodem obce Růžová. Vybudován je na východním svahu, v centru, při hlavní sinici. Mohutný sanktusník kostela upozorňuje na údolní zástavbu i v dálkových pohledech. K hlavní komunikaci se areál obrací schodištěm, které překonává výškový rozdíl. Schodiště je ve spodní části dvouramenné, v horní části se sbíhá do jednoho ramene, lemovaného zde přerušenou a zalomenou ohradní resp. opěrnou zdí. Symetrická osová kompozice je dotvořena níže dvěma sloupy se sochami (levý sloup se sochou Panny Marie je kulturní památkou, pravý sloup se sochou sv. Josefa nikoliv) a výše dvěma sochami na zlomech ohradní zdi (levá socha sv. Vojtěcha i pravá sv. Jana Nepomuckého jsou památkami). Západní průčelí přibližně orientovaného kostela je vyvrcholením barokní kompozice. Ohradní zeď obíhá celý hřbitovní pozemek okolo kostela, otevřená je branou na severu. Samostatná zvonice je umístěna odděleně, za cestou, severozápadně.