kostel sv. Petra a Pavla

Areál kostela zaujímá výraznou polohu na návrší nad silnicí a sestává z jednolodního kostela na obdélném půdoryse, zvonice situované JZ od kostela v blízkosti zdi a náhrobku, který se nalézá severním směrem od budovy kostela. Celý areál, obklopený hřbitovem, je vymezený kamennou ohradní zdí s branou. Předmětem ochrany je kostel, zvonice, náhrobek a k nim náležející pozemky s ohradní zdí s branou.