kostel sv. Petra a Pavla

Ve středu obce, na vyvýšeném tarasu, se nachází kostel sv. Petra a Pavla. Kostel je obklopen nepoužívaným hřbitovem na kamenném tarasu, který je ohraničen zábradlím, na které se nevztahuje památková ochrana. Dvoulodní kostel s pětiboce ukončeným závěrem, s věží na západní straně, s předsíní na jihu a se sakristií na severu.