kostel sv. Prokopa

Půdorys: Obdélná loď, trojboce uzavřený presbytář, na severu sakristie, před průčelím věž. Interiér: Presbyterium zaklenuto jedním polem křížové klenby, meziklenebním žebrem a paprsčitým závěrem. Klínová, jednou vyžlabená žebra se protínají v kruhových svornících. V závěru poloválcové přípory s polygonálními sokly a jehlancovými hlavicemi. Ostatní přípory zkráceny. Na severní straně sanktuarium. Nad obdélným výklenkem v trojúhelníkovém štítu trojlaločná kružba. Ve cviklech nad trojúhelníkem trojlisty. Vnějšek: Presbyterium opřeno jednou odstupněnými opěráky. Střední okno zakončeno polokruhovým obloukem. V jižním boku lodi lomený portál profilovaný výžlabkem a oblounem. Nároží věže bosováno. Okna obdélná, zakončená polokruhem, v horním patře segmentem. Střecha i stan věže kryty šindelem.