kostel sv. Prokopa

Kostel se nalézá v západní části návsi. Východně od kostela stojí u ohradní zdi hřbitovní kaple. Jednolodní kostel s pravoúhlým presbytářem, sakristií a s věží na západní straně je ohrazený zdí. Do prostoru hřbitova se vstupuje brankou na severní straně. Dochovaná věž se sdruženými okny, loď a gotický presbytář z poloviny 14. století, barokní klenba z roku 1714. Je jednolodní s pravoúhlým presbytářem, sakristií na severní straně a věží v západním průčelí. Loď je plochostropá, presbytář je sklenut gotickou křížovou klenbou.