kostel sv. Rocha

Kostel sv. Rocha stojí na rozlehlém hřbitově jihozápadně od historického městského jádra za linií někdejšího opevnění, tvořeného dřevěnou palisádou a hliněnými valy. Areál sestává z vlastního kostela, empírového náhrobku rodu Kolovratů, náhrobního kříže Jana Gallika a kostnice. Samotné hřbitovní pole vzniklo z bývalého podstatně menšího morového hřbitova několikerým novodobým rozšířením a zaujímá dnes rozsáhlou plochu ve tvaru písmena L. Recentní velký hřbitov není součástí areálu kromě severní části v nejbližším okolí kostela.