kostel sv. Šimona a Judy

Kostel sv. Šimona a Judy stojí při severozápadním kraji jistorického jádra Mojžíře, na jižní straně komunikace, která tuto část obce ohraničuje. Jedná se o trojlodní zhruba orientovanou zděnou hladce omítnutou stavbu s pravoúhle odsazeným presbytářem s polygonálním závěrem, tvořeným třemi stranami pravidelného osmiúhelníka, k jehož východní straně je přistavěna čtyřpatrová hranolová věž. Kostel má valbovou střechu, věž jehlancovou s jakousi “lucernou” na níž jsou osazeny ciferníky hodin, vše kryto Beternitem - šablony tvaru anglický obdélník. Na severní straně presbytáře sakristie pod pultovou střechou krytou plechem. Korunní profilovaná římsa má dole od ostatní plochy oblounem oddělený vlys, který je u vyššího trojlodí dole doplněn na úplné kladí pásovým architrávem. Trojlodí a sakristie mají jednoduchý sokl, který má na jižní straně (pro nižší terén) tři stupně. Okna jsou zpravidla (pokud není uvedeno jinak) dvojitá ven a dovnitř otvíravá půlkruhem zaklenutá dělená do většího počtu tabulek a osazená do šikmých špalet s profilovanými šambránami. Západní hlavní vstupní průčelí má na nárožích pilastry a ve středu štítový rizalit předsíně s okénky na bocích a pilastry na nárožích, nad kterými končí sem z trojlodí zalomené úplné kladí. Mezi těmito pilastry vybíhá korunní římsa s vlysem do trojúhelného štítu, nad nímž atika s latinským křížem na vrcholu. V ose rizalitu toskánská edikula s trojúhelným frontonem, v ní slepý oblouk v němž osazeny pravé ven otvíravé rámové dveře o šesti výplních - horní výplně zasklené s mřížemi. Nad edikulou kruhové rosetové okno v profilované šambráně. Boční průčelí trojlodí jsou členěna vždy čtyřmi pilastry na tři pole, v nich je po velkém okně. Jižní průčelí presbytáře je rozděleno dvěmi opěrnými pilíři na tři pole - každé s oknem, z nich východní patří jihovýchodní straně závěru. Severní průčelí presbytáře má pouze jeden opěrný pilíř na nároží závěru a pouze dvě okna, protože při trojlodí je k němu přistavěna sakristie. Ta má na severní straně pod jednoduše profilovanou korunní římsou sdružené okno a na východní straně ve slepém oblouku dveře. Věž má na jižní straně v přízemí pravé dovnitř otvíravé rámové dveře o čtyřech výplních osazené v jednoduchém pískovcovém portálku, v 1. patře severní strany okno. Na východní straně v přízemí zamřížované obdélné okno v pískovcové šambráně, v 1. a 2. patře dnes zaslepená asi gotická obdélná okénka s okosenými pískovcovými šambránami. Mezi těmito okny má věž kordonovou římsu s vlysem, která navazuje na korunní římsu presbytáře. Ve 3. zvonovém patře má věž na všech stranách sdružená okna se žaluziemi spojená dole úzkou balkánovou římsou. Interiér kostela je plochostropý, trojlodí má boční lodě odděleny arkádami o třech plných obloucích s profilovanými archivoltami, nesenými pilíři čtvercového půdorysu, na nárožích pravoúhle vybranými. Boční lodě mají vnější stěny členěny pilastry. Na západní straně hlavní lodi kruchta s plným zábradlím, na východě mírně stlačený vítězný oblouk. Asi v polovině 19. století interiér opatřen převážně ornamentální výmalbou.