kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava je jednolodní orientovaný s obdélnou lodí a s pětiboce uzavřeným presbytářem s opěráky. Na severní straně přiléhá k presbytáři sakristie na obdélném půdorysu. Zdivo opukové. Na západní straně nad barokní předsíní hranolová věž s cibulí. Nad presbytářem polygonální sanktusník s cibulí krytou plechovými šablonami. Před západním průčelím přistavěna v baroku úzká nízká předsíň. Na jejím západním průčelím je v ose pravoúhlý portál s ušima. Nad profilovanou korunní římsou krytou pálenými prejzy je nízký segmentový štít, v ose vstupního portálu je do něj prolomena plně klenutá nika. Předsíň je kryta sedlovou střechou s plechovými šablonami. Na jižní straně předsíně prolomen segmentově klenutý vstupní otvor s ostěním. Předsíň přiléhá k průčelí, které je členěno lisénovým rámcem a po stranách pilastry. Na profilovanou korunní římsu navazuje hranolová věž, která je po stranách doplněna atikovými náběhy. Na třech stranách hranolové věže polokruhové okno se štukovými šambránami. Na čelní straně okno novodobě vyplněno cihlami, na bočních stranách jsou výplněmi dřevěné žaluzie. Levé boční průčelí kostela (severní) členěno třemi okenními osami (1+2), okna jsou polokruhová. Průčelí je dále členěno lisénovým rámem. Pravé boční průčelí (jižní) členěno obdobně, Vedle prvního okna (od západu) prolomena dvě elipsovitá drobná okna, v ose druhého okna kamenný portál s ušima. Dveře dřevěné, dvojkřídlé se zdobenými výplněmi (motiv latinského kříže). Sakristie je obdélná stavba přiléhající na severní straně k presbytáři zakončená valbovou střechou krytou plechovými šablonami. Její severní průčelí je členěno jednou okenní osou. Okno je obdélné. V západním průčelí sakristie je zazděný obdélný vstupní otvor. Presbytář je na jižní straně členěn dvěma okenními osami. První okno (od západu) je polokruhové, druhé hrotité.