kostel sv. Václava

Areál kostela sv. Václava se nachází na temeni skalnatého návrší uprostřed obce Chlum a ze své výrazné polohy ovládá přilehlou krajinu. Svoji dnešní podobu dostal při úpravách v roce 1790. Kostelní návrší zaujímá hřbitov, obehnaný masivní kamennou zdí. Uprostřed hřbitova je situován orientovaný kostel, s mohutnou věží v západním průčelí. Hřbitov i kostel jsou přístupné z jihu a ze západu, z obecních komunikací. Na západě je mezi hřbitovem a přiléhající návsí velký výškový rozdíl. Ten překonává výrazné barokní schodiště ozdobené sochami. Při ohradní zdi hřbitova jsou rozmístěny další skulptury, jako např. sochy sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Gotharda či sv. Felixe.