kostel sv. Václava

KP tvoří: kostel, terasa před kostelem Kostel stojí v horní části náměstí, díky jeho svažitosti se stává jeho výraznou dominantou.Při bočním pohledu navazuje na svažitost terénu stupňovitě se zvedající lodi. Kostel je orientovaný k severu, stojí na obdélném půdorysu mírně se svažujícícm k presbyteriu,které je půlkruhově ukončeno. Do kostela se vstupuje po širokém schodišti přes otevřenou předsíň zabírající celou šíří průčelí, ve středu se dvěma pilíři, které nesou štíhlou věž prosklené železobetonové konstrukce završené mohutným křížem. Interer kostela je trojlodní, boční lodě osvětlují veliká pásová okna, presbyterium je téměř celé prosklenné okny s vitrajemi - scéna se sv.Václavem na koni. Interie kostela je rovněž podle návrhu J.Gočára - na jeho výzdobě se podílela řada významných umělců: K.Pokorný, Č.Vosmík, B.Stefan, J.Kaplický. Součástí chráněného areálu je park na náměstí sv.Čecha, který tvoří převážně trávník, květinové záhony a v horní části i dřeviny - převážně listnaté stromy.