kostel sv. Václava

Kostel stojí při jihovýchodním okraji historického jádra, v těsné blízkosti bývalého hradebního pásma. Kostel vznikl ve stísněném prostoru, omezeném hradební zdí, která tvořila jeho jižní stěnu, uličkou při hradbách a snad starší kaplí. Tím byly způsobeny nepravidelnosti jeho půdorysu - lomená osa kostela, úzká severní loď, kosé zakončení lodí při triumfálním oblouku atd. Zděná omítaná trojlodní bazilika s pětiboce ukončeným presbytářem, orientovaným k severovýchodu, s hranolovou čtyřpatrovou věží na severní straně lodi a k ní přiléhající sakristií. Líc stěn v závěru presbytáře je ve spodní polovině skarpovitě sešikmený. Střecha lodi sedlová, nad závěrem zvalbená, boční nižší lodi a sakristie kryté pultovými střechami, krytina tašky bobrovky. Na věži cibulová báň, krytá měděným plechem. Severní stěnu a západní průčelí člení opěrné pilíře, doplněné na vrcholu fiálami, presbytář zpevňují odstupňované opěráky. V západním průčelí, před nějž je představen novogotický portikus, jsou 3 novogotické portály a hrotité okno, uprostřed kruhové okno s kružbou. Hlavní loď i presbytář osvětlují polokruhem zakončená okna v plochých šambránách, okna lodi jsou umístěná ve slepých lomených arkádách. V závěru presbytáře navíc dvě gotická okna zakončená lomeným obloukem. Hranolová čtyřpatrová věž má nároží bosovaná, doplněná pilastry s iónskými hlavicemi. V posledním patře kasulové okno v bohatě profilované šambráně s bohatou suprafenestrou. Bazilikální trojlodí s širší hlavní lodi a užšími bočními loděmi (jižní boční loď téměř o polovinu širší než loď severní), boční lodě stejně dlouhé jako loď hlavní. Presbytář stejně široký jako hlavní loď, podélnou osou od ní zjevně odchýlený k jihu, závěr složený ze tří stran zhruba pravidelného osmiúhelníka. Do lodí vložena tříramenná tribuna, přístup na ni zajištěný schodištěm v západním poli severní boční lodi. V prostoru hlavní lodi situována až v úrovni 2. patra kruchta. Věž obdélného půdorysu připojena k východnímu konci severní boční lodi, přístupové schodiště do jejího 1. patra obsaženo v západní části dispozice. Po severní straně presbytáře výrazně obdélná sakristie. Vstupy umístěné v západním průčelí lodí chráněny předsíňkou.