kostel sv. Václava

Zděná, omítaná, orientovaná stavba. Loď splývá s presbytářem; podélné stěny mají střední rizality s proláklými přechody na sousední stěny a odsazené projmuté krajní úseky; všechna nároží okosena; východnímu průčelí presbytáře představěna čtyřboká věž; po severní straně presbytáře pravoúhlá sakristie. Fasády jsou hladce omítané, členěné předsazeným soklem z pískovcových desek, bohatě profilovanou korunní římsou, lisénovými rámci a při okrajích rizalitů a v nárožích pilastry s průběžným kladím; kolem okenních otvorů a portálů jsou lištové šambrány s ušima. Loď i presbytář mají sedlovou střechu krytou bobrovkami; přechody střešních rovin rizalitů na sousední části plynulé; dva vikýře tvaru volského oka. Ve V části hřebene osmiboký sanktusník opláštěný mědí, završený nižší cibulovou stříškou s hrotnicí. Západní štít v zásadě obdélný, s nízkými projmutými náběhy v patách, ukončený vodorovnou římsou s jehlancově zvednutou střední částí; plocha členěna lisénovým rámem se segmentově zvednutým horním pruhem; v ploše slepé obdélné okno se segmentovým záklenkem. V ose Z zdi portál, doplněn segmentovou supraportou (dveře s diagonální výplní); shodně řešený portál v J rizalitu (v S také, ale zazděný) a ve V úseku J stěny. V podélných stěnách po třech obdélných oknech se segmentovým záklenkem (střední okno doplněno vrcholovým klenákem; železné rámy s různobarevným zasklením); v Z zdi obdobné slepé okno; v Z přechodových stěnách rizalitů po výšce dvě obdélná okénka (dřevěný dělený rám); ve V přechodových stěnách shodná slepá okna. Věž využívá V stěnu presbytáře; je zastřešena cibulovou bání s osmibokou lucernou, uzhelmovitou stříškou s hrotnicí ve vrcholu; krytina z měděného plechu. Po výšce věž etážovými římsami či pásy rozdělena na tři etáže; ve spodní etáži (kromě soklu) bez členění, ve střední a horní etáži lisénové rámce; do nároží vsazeny pilastry. V přízemí v J zdi pravoúhlý portál (shodný jako portály u lodi; dveře se skládanou výplní); ve spodní etáži v J, S a V zdi ještě cca čtvercové okno se segmentovým záklenkem (dřevěné žaluziové okenice). Ve střední etáži shodně řešená tři okna (pouze vyšší); v poslední etáži v S, J a V zdi obdélné okno (segmentová suprafenestra; dřevěné žaluziové okenice; v J okně dřevěný dělený rám s ciferníkem v horní části). Sakristie je obdélného půdorysu; střecha valbová krytá pozinkovaným plechem. Korunní římsa zděná s jednodušším profilem; stěny hladké bez členění (pouze malované lisény). V S stěně obdélný vstup (řešený jako ostatní portály; dveře s diagonálně skládanou výplní); v S a V zdi obdélné okno (dřevěný dělený rám, mříž); v Z zdi naležato obdélné okno (dřevěný rám), pod oknem zazděn náhrobek.