kostel sv. Václava

1/ kostel 2/ ohradní zeď s bránou a brankou Areál kostela se hřbitovem se nalézá na SV okraji obce a v jejím nejvýše položeném místě. Kostel zaujímá zhruba střed nevelkého obdélného hřbitova. Kolem hřbitova je ohradní zeď, na západní straně s branou. V JV koutě hřbitova stála márnice, po níž se dnes nic nezachovalo.