kostel sv. Václava

Pravoslavný chrám sv. Václava stojí na parcele číslo 680, na severozápadním okraji parku pod hradem Špilberkem, blízko frekventované ulice Úvoz. Pohledem od Kraví hory je chrám významnou dominantou úbočí špilberského kopce. Okolo kostela se nachází oplocené vydlážděné prostranství, které slouží k liturgickým účelům. Chrám má obdélnou základnu (délka 18,9 metrů, šířka 13,5 metrů), z které vyrůstá centrální kubus tvořící chrámovou prostoru (délka 11,9 metrů, šířka 10,8 metrů, výška 10,65 metrů). Z tamburu nad ním, který je prosvětlen okny, vyrůstá nevelká válcová věž s cibulovou bání, zakončená (ve výšce 22,15 metrů od země) pravoslavným křížem, znamením spásy. Báň byla původně měděná, ale v roce 2003 byla pozlacena čtyřiadvacetikarátovým plátkovým zlatem. Kupole symbolizuje nebe, a pokud je na pravoslavném chrámu jen jedna, představuje hlavu církve, tj. Ježíše Krista. Věž kolem dokola prosvětlují čtyři malá okénka, umístěná na jednotlivých světových stranách. V exteriéru se uplatňuje aditivní kompozice. Ke kubusu jsou ze stran přistavěny čtyři objemné niky: severní – předsíň s patrovou kruchtou (délka 3 metry, šířka 6,6 metrů, výška 8,75 metrů), jižní – oltářní prostora (délka 4,05 metrů, šířka 6,6 metrů, výška 8,75 metrů), východní a západní (délka 7,9 metrů, šířka 1,35 metrů, výška 8,75 metrů). Centrální kubus s nikami tak vytváří půdorys řeckého kříže, který symbolizuje základ víry. K západní straně předsíně je přistavěna nízká obdélná šatna pěvců s vřetenovým schodištěm na kruchtu (délka 3 metry, šířka 3,45 metrů, výška 3,8 metrů). Prostor mezi ní a severní stranou západní niky vyplňuje stejně vysoké menší obdélné skladiště na svíce (délka 2 metry, šířka 1,35 metru, výška 3,8 metrů). K východní straně předsíně je naopak přistavěna nízká obdélná kancelář (délka 3 metry, šířka 3,45 metrů, výška 3,8 metrů). Prostor mezi ní a severní stranou východní niky pak vyplňuje stejně vysoký menší obdélný archiv (délka 2 metry, šířka 1,35 metru, výška 3,8 metrů). K západní straně kněžiště je přistavěna nízká obdélná místnost pro kostelníka (délka 4,05 metrů, šířka 3,45 metrů, výška 3,8 metrů). Prostor mezi ní a jižní stranou západní niky vyplňuje vřetenové schodiště na zvonovou vížku. K východní straně kněžiště je naopak přistavěna nízká obdélná místnost zákristie (délka 4,05 metrů, šířka 3,45 metrů, výška 3,8 metrů). Prostor mezi ní a jižní stranou východní niky pak vyplňuje stejně vysoké menší obdélné skladiště s vestavěnou skříní (délka 2 metry, šířka 1,35 metru, výška 3,8 metrů). Střechy jsou rovné, plechové, vnitřní prostory chrámu pak plochostropé. Přízemí severního (hlavního) průčelí chrámu je tříosé, přičemž 1. osu vyplňuje zamřížované okno kanceláře, 2. (centrální) osu předstupující schodiště se vstupním portálem a s menší ustupující předsíňkou s vraty, 3. osu pak zamřížované okno šatny pěvců. Kované mřížoví oken a prosklených dvoudílných vrat zdobí motivy řeckého kříže. Schodiště, ostění portálu i trnož stavby, vyplňují obklady z žulových desek, fasáda má hladkou omítkou. Na zdi, po levé straně portálu (heraldicky vpravo), je osazena čtvercová (kamenná) pamětní deska s nápisem vepsaným do kruhového medailonu: „GORAZD / PRAVOSLAVNÝ BISKUP / ČESKÝ A MORAVSKOSLEZSKÝ / SVĚTITEL TOHOTO CHRÁMU / JAN SONNEVEND / MÍSTOPŘEDSEDA SBORU STARŠÍCH / JAN CHARBULA / ČLEN SBORU STARŠÍCH V BRNĚ / POLOŽILI SVŮJ ŽIVOT / ZA VLAST R. 1942“. Pod nápisem, na medailonu samotném, je pak letopočet: „4. 9. 1942“. Ve spodní části desky se nachází ještě dovětek: „VĚČNÁ JIM PAMĚŤ!“. V 1. patře, v ose nad vstupním portálem, se nachází vysoké pravoúhlé okno severní niky, tj. kruchty. Přízemí západního průčelí je opět tříosé. Levou (krajní) stranu 3. osy vyplňuje předstupující schodiště se vstupními dveřmi na zvonovou vížku s jehlancovou stříškou, zakončenou pravoslavným křížem. Tato vížka převyšuje centrální kubus. Akcent věžičky tvoří po stranách zvonového patra akustické otvory opatřené žaluziemi, tzv. abasony. Do 2. světové války v ní bývalo zavěšeno celkem pět zvonů, z nichž se dochoval jen jeden. Dnes je zvonice prázdná. Trnož stavby vyplňuje obklad z žulových desek, fasáda má hladkou omítku. V 1. patře, v ose nad 2. (centrální) osou, se nacházejí tři vysoká pravoúhlá okna západní niky. Přízemí jižního průčelí chrámu je tříosé, přičemž 1. osu vyplňuje zamřížované okno místnosti pro kostelníka, 3. osu pak zamřížované okno zákristie. Kované mřížoví oken zdobí motivy řeckého kříže. Trnož stavby vyplňuje obklad z žulových desek, fasáda má hladkou omítku. V 1. patře, v ose nad 2. (centrální) osou, se nachází vysoké pravoúhlé okno jižní niky, tj. oltářní prostory. Přízemí východního průčelí je opět tříosé. Trnož stavby vyplňuje obklad z žulových desek, fasáda má hladkou omítku. V 1. patře, v ose nad 2. (centrální) osou, se nacházejí tři vysoká pravoúhlá okna východní niky.