kostel sv. Václava

Jednolodní kostel s téměř čtvercovou plochostropou lodí, ke které se připojuje klenuté kněžiště s polygonálním závěrem a sakristií na jižní straně. Nároží lodi i kněžiště zpevňují opěráky a mezi nimi se otevírají barokně upravená půlkruhově sklenutá okna. Do kostela se vstupuje na jižní straně lodi sedlovým portálem, jehož ostění je vsazeno do půlkruhově klenuté mělké niky. V jižní stěně kněžiště se otevírá sedlový portálek do sakristie. Vrcholně gotická kaple s pětiboce uzavřeným presbytářem byla vysvěcena roku 1359 jako kaple Božího Těla a sv. Petra a Pavla. Čtvercová loď s opěráky při nárožích (západní jsou postaveny diagonálně) a s pilířem uprostřed západního průčelí zřejmě naznačují pro 14. století záměr sklenout interiér na střední pilíř. Loď čtvercového půdorysu, s komolými opěráky a štítem s osmibokou věžičkou, pětiboce uzavřený presbytář s opěráky, po jižní straně pozdější přístavky sakristie a předsíně. Gotické portálky do sakristie a předsíně, oba o vodorovném nadpraží. Presbytář je sklenut jedním polem křížové klenby, uzavřen je šestihranem, klenba je zapřena do stěn pilíři bez ústupků. Žebra jsou válcovitá, pilířky jsou opatřeny hlavicemi. Původně gotická okna jsou v období baroka zvětšena a půlkruhem sklenuta. Triumfální oblouk sklenut půlkruhem. Loď je plochostropá s rákosovým stropem.