kostel sv. Václava

Ohrazený areál se k obci otevírá architektonicky řešenou branou, proraženou v severní části nízké ohradní zdi. Trojúhelným štítem zakončená brána je posazena mírně východně osy severního portálu obdélné lodi. Kostel sv. Václava je svým hmotovým řešením typickým příkladem vesnické sakrální architektury 12. a 13. století, tj. seskládá se z obdélné lodi, odsazené apsidy a průčelní věže posazené na osu západního průčelí. Předmětem ochrany je kostel sv. Václava, ohradní zeď s branou a k tomu náležející pozemky.