kostel sv. Václava

Plocha hřbitovního areálu, v jehož středu je přibližně umístěna kostelní stavba, je vymezena kamennou zdí, do níž je severně od kostela začleněna márnice. Drobný kostel se skládá z mírně nepravidelné válcové lodi s apsidou a na západě se k plášti lodě přimyká čtvercová věž. Loď je přístupná prostřednictvím průchozího podvěží a přímého vstupu do lodi rámovaného románským portálem. Interiér lodi je završen rovným stropem s fabionem. Téměř celou západní polovinu lodě vyplňuje dřevěná kruchta nesená mohutným příčným trámem. Presbytář je završen valenou, lehce stlačenou klenbou. Z presbytáře se vstupuje do sakristie, přimykající se k severnímu plášti obvodového zdiva. V interiéru lodi a apsidy je dnes přiznaná figurální a dekorativní výmalba výrazně rustikálního charakteru. Věž je rozdělena třemi patry, z nichž poslední zřejmě není původní. Jehlancová střecha věže i kuželová střecha lodi, společná i pro presbyterium, jsou kryty prejzy. Všechny tři vrcholy kostela jsou opatřeny kovanými kříži. Márnice, vsazená do hřbitovní zdi severně od kostela, je přibližně čtvercového půdorysu. Interiér je uzavřen trámovým stropem, na stěně proti vchodu je malovaný baldachýn. / Předmětem ochrany je kostel, márnice, ohradní zeď s branou a příslušné pozemky.