kostel sv. Václava

Areál kostela je umístěn v centru obce v mírném návrší nad rybníkem. Vymezen je ohradní zdí, v níž se nachází vedle vlastního kostela sv. Václava nízká hranolová zvonice s valbovou střechou a ojedinělý objekt studánky. Vlastní kostel je orientovaná stavba na obdélném půdorysu s valbovou střechou se sanktusníkovou věží. Presbytář je oproti lodi zúžený. Hlavní průčelí je zdobné se svazkovými pilastry a lizénami se zdobnou hlavicí a sochou madony v nice ve štítu. Nad vstupem s prolamovaným frontonem je erb (Putzů z Adlersthurnu).