kostel sv. Václava

Areál se rozkládá na návrší na západním okraji obce. Kostel stojí na hřbitově, vymezeném ohradní zdí, která se na východě otevírá branou. K bráně ústí kamenné schodiště (stupně zapuštěné do svahu) s novodobým zábradlím. Za presbytářem kostela je do země vsazen plošně pojatý litinový kříž s korpusem. Západně od kostela vně hřbitova se při ohradní zdi nachází márnice. Předmětem ochrany je kostel s márnicí k tomu náležející pozemky s ohradními zdmi.