kostel sv. Václava

Ve středu obce se nachází původně gotický kostel sv. Václava, který byl v roce 1765 přestavěn na prostornější barokní stavbu. Kostel tvoří spolu se sousední goticko – renesanční tvrzí, pozdně barokní farou, špitálem a neogotickou hrobkou Linckerů a Lilgenauů zajímavou památkovou zónu. Přiznání vhodného stupně památkové ochrany však prozatím dosaženo nebylo. Kostel je jednolodní orientovanou stavbou s pravoúhle ukončeným presbytářem, se čtvercovou sakristií ve východní ose kostela a v západním průčelí s hranolovou věží. Areál kostela je tvořen kostelem sv. Václava, který je obklopen nepoužívaným bývalým hřbitovem ohraničený ohradní zdí se vstupní bránou na jihu.