kostel sv. Václava a kostel sv. Klimenta

Areál kostela sv. Václava a Klimenta se nachází na západním okraji historického středu města. Jeho jádrem je kostel sv. Václava vybudovaný na místě románského kostelíka sv. Kosmy a Damiána. Trojlodní bazilika je na východě uzavřená třemi absidami. V jihozápadním rohu dominuje mohutná hranolová věž, kterou spolu s lodí zpevňují opěrné pilíře. Na severovýchodní straně předstupuje obdélný přístavek Vrábské kaple. Střecha kostela je sedlová, krytá prejzy a plechem, věž uzavírá cibulová báň s lucernou. S jihovýchodním koutem kostela sv. Václava je spojen kostel sv. Klimenta. V severovýchodním rohu areálu se nachází socha lva, která je chráněna sedlovou plechovou stříškou na zdobnějších kovových nosnících. Na západní straně areálu, při ohradní zdi, je situována kamenná kašna s nápisem "Já jsem pramen živý", obehnaná kovovým plůtkem. Celý areál ohraničuje kamenná ohradní zeď se vstupní branou při jihozápadním rohu kostela a na východní straně se dvěmi vstupy. Předmětem ochrany je areál kostela sv. Václava - kostel sv. Václava, kostel sv. Klimenta, socha lva, kašna s oplocením, ohradní zeď se třemi branami a vymezený pozemek.