kostel sv. Václava s farou

Areál se nachází v centru obce nad náměstím. Jeho jádrem je kostel sv. Václava, ležící na bývalém hřbitově, na kterém se dochovalo několik pozoruhodných náhrobků. Plocha bývalého hřbitova je vymezena kamennou ohradní zdí, která se na JZ otevírá branou. Za zdí, jižně od kostela stojí fara a východně od ní dvě hospodářské přístavby, částečně vestavěné do zdi. Ve směru severojižním jsou to bývalé chlívky a ve východozápadním farní stodola. SV část areálu, tedy prostor za ohradní zdí, je tarasovým svahem, vymezeným z východu další ohradní zdí. Předmětem ochrany je kostel; budova fary, bývalé chlívky; bývalá stodola a pozemky vymezeného areálu.