kostel sv. Vavřince

Areál kostela sv. Vavřince se nachází na volném prostranství ve střední části obce, při hlavní silnici (č. 14) procházející obcí ve směru od Rychnova nad Kněžnou do Ústí nad Orlicí. Tvoří přirozenou architektonickou dominantu centra obce. Místní komunikace odděluje areál kostela od severněji položeného areálu zámku. Hranice areálu běží na severní straně po obvodu pozemku parc. č. 119/1, na východní straně je určena východní stěnou sakristie kostela a na jižní straně běží po obvodu pozemku parc. č. 119/2, který je před hlavním západním průčelím kostela napojen na pozemek parc. č. 119/1. Součástí areálu jsou kostel sv. Vavřince, nepůvodně umístěná socha sv. Jana Nepomuckého severně od kostela a socha Krucifixu před jihozápadním nárožím kostela. Mimo hranice areálu se západně od kostela, při silniční komunikaci směrem do centra obce a na Doudleby, nachází budova farního úřadu.