kostel sv. Vavřince

Na vyvýšeném míste, jižně na okraji obce, při cestě na výšinné hradiště je situován sakrální areál. V jeho centru původně románský kostel. Kostel obklopuje hřbitov, ten je vymezen ohradní zdí. Při vstupu hranolová zvonice.