kostel sv. Vavřince

Areál kostela sv. Vavřince se nachází na poměrně vysokém návrší, jižně od vlastní obce. Jádro areálu tvoří vlastní kostel sv. Vavřince. Pozemek hřbitova, rozkládající se kolem kostela, ohraničuje na všech stranách ohradní zeď. Ve zdi se nacházejí dvě brány - jedna je situována v západní části zdi, v ose západního průčelí kostela, druhá pak uprostřed jižního úseku ohradní zdi. Brány doplňuje ještě branka, umístěna v severovýchodní části ohradní zdi - za presbytářem kostela sv. Vavřince. Areál doplňují ještě dvě drobné stavby - márnice v jihozápadním rohu ohradní zdi a hrobka rodiny Fischerů, stojící severovýchodně od presbytáře kostela sv. Vavřince. Východní stěna hrobky je součástí ohrazení pozemku kolem kostela.