kostel sv. Víta

Kostel stojí na Zálabí, východně od Jiráskova náměstí, do nějž je orientováno průčelí kostela. Severovýchodně od kostela se rozkládá hřbitov. Na konci 80. let 20. století byl z důvodu výstavby silnice k mostu hřbitov zkrácen a východní úsek zdi byl ubourán. Na hřbitově se nachází mnoho kvalitních náhrobků, pocházejících většinou ze 70.-80. let 19. století, ovšem i starších. Za presbytářem je umístěn náhrobek neznámého zemřelého s poměrně kvalitní sochou anděla, podpírajícího si hlavu, signovaný Hergesel. Ohradní zeď je kamenná, s litinovým plotem, ve východní části pak novodobě vyzděná, bez plotu, s prejzovou korunou. V jižní části je prolomena bránou, v západní části brankou. Předmětem ochrany je kostel a k němu náležející pozemky s ohradní zdí a přístupovým schodištěm. V prostředí kulturní památky se nachází více kvalitních náhrobků z 2. poloviny 19. století.