kostel sv. Víta

Centrální barokní kostel sv. Víta obklopený obdélným hřbitovem s ohradní zdí se nachází ve městě Týně nad Vltavou nedaleko od náměstí Míru, jehož východní hranice hřbitova je rovnoběžná s hlavní silnicí vedoucí do Č. Budějovic a do Tábora. V areálu hřbitova se při JZ hranici hřbitova, zhruba uprostřed, nachází stará márnice. V severní části hřbitova, blíže k nové správní budově je umístěna secesní hrobka rodiny Wesselých, která není součástí KP. Novodobá provozní budova na SV straně hřbitova byla zbourána. Centrální kostelík sv. Víta se nachází v jižní části hřbitova, nedaleko od vstupní brány. Kostelík má čtvercovou loď, která má značně okosený rohy s polokruhovými výklenky a na východě, západě a severu se otevírá do polokruhových apsid zaklenutých konchou. Loď zaklenuta kopulí s lucerničkou, dosedající na bohatě profilovanou římsu. Na jihu se do lodi polokruhově otevírá čtvercová předsíň, která je zaklenutá křížovou klenbou a nad předsíní je v 1. patře umístěna kruchta s přístupem do krovu přes zvoničky otevírající se do lodi rovněž polokruhově. Po stranách jižního průčelí jsou umístěny čtvercové zvoničky.